Een advocaat zijn en werken op de Zuidas. Er zijn veel mensen die een dergelijk beroep ambiëren, maar hoe is het nou eigenlijk echt om advocaat op de Zuidas te zijn?  Advocaat op de Zuidas in Amsterdam, het klinkt erg mooi. Dat is het ook maar het is soms wel hard werken. Hard werken is iets wat je moet willen en wat in je moet zitten. Wil jij ook meer weten over het worden en zijn van advocaat in Amsterdam? Lees dan verder in dit artikel. 

Hoe word ik advocaat in Amsterdam?

Allereerst zal worden toegelicht hoe je advocaat wordt in Amsterdam. Er zijn uiteraard meerdere wegen die naar Rome leiden maar er zijn een aantal wegen die je het beste kunt nemen. Een vereiste is natuurlijk dat je begint aan de middelbare school. Het maakt niet of je via VMBO, HAVO of VWO binnenkomt. Je komt uiteindelijk terecht waar je terecht wilt komen: de NOvA. De Nederlandse Orde van Advocaten. Dat is een verplichte weg die je moet inslaan om advocaat te worden. Wat je daar moet doen, wat de NOvA inhoudt zal nu verder worden toegelicht. 

Alles over de Nederlandse orde van Advocaten 

De Nederlandse orde van Advocaten is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de advocatuur. Iedere advocaat maakt van rechtswege deel uit van deze orde. Je bent lid, wordt ook wel eens gezegd van deze orde. De NOvA is er voor de advocatuur. Wat zij in het algemeen doen is het volgende:

  • Bevorderen van een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten
  • Regels stellen voor de advocatuur
  • Zorg dragen voor de beroepsopleiding van advocaten
  • Belangen behartigen van advocatuur en rechtzoekenden 
Alle advocaten binnen het arrondissement waar kantoor wordt gehouden vormen samen de lokale orde van advocaten. Je kent Nederland als een land met allemaal provincies, in dit kader moet je denken aan regio’s, die arrondissementen worden genoemd. Dit zijn de rechtsgebieden, elf stuks, van de rechtbanken. De NOvA is onafhankelijk en is ingesteld bij wet. Een ander bijzonder aspect is dat deze geen geld krijgt van de overheid. Alle kosten die worden gemaakt moeten dus wel worden betaald. Dit wordt gedaan door de advocaten die jaarlijks een financiële bijdrage leveren aan de landelijke orde van advocaten. Doordat dit gebeurt is de NOvA volledig onafhankelijk van de overheid. Wat ook belangrijk is als je het hebt over zijn of worden van advocaat in Amsterdam is dat je diversiteit en onafhankelijkheid belangrijk vindt. Anders ga je het lastig krijgen. De laatste tijd zijn er veel discussies gaande in ons land over diversiteit. Black lives matter is er bijvoorbeeld een van. Het wordt soms als gevaarlijk beschouwd om iemand bij te staan als diegene een zwaar delict heeft gepleegd. Je moet daar rekening mee houden en dit moet je ook niet mee naar huis willen nemen. Kortom, je zult sterk in je schoenen moeten staan als jij advocaat in Amsterdam wilt worden. Maar niet alleen advocaat in Amsterdam. Überhaupt als je advocaat wilt worden – niet alleen in Amsterdam – zul je sterk in je schoenen moeten staan. Wanneer zien we jou als advocaat aan het werk? 
Heb jij nog een advocaat nodig? Bezoek wsadvocaten.nl ook eens! 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn