Wat is de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)?
Het CBF is zo’n 75 jaar geleden opgericht om informatie te verzamelen over ondermeer de steunwaardigheid van fondsenwervende instellingen. In 1995 werd een keurmerk in het leven geroepen, het CBF-keur. Dat keurmerk geeft aan dat een instelling de kosten die voor de fondsenwerving gemaakt worden laag houdt, het geld werkelijk besteedt aan het doel waarvoor is geworven en op een duidelijke wijze verslag doet van zijn activiteiten.

Verklaring van geen Bezwaar
Nieuwe, kleine instellingen kunnen van het CBF een Verklaring van geen Bezwaar krijgen, een lichtere vorm van het CBF-keur. Het publiek kan door deze beide instrumenten vaststellen of een instelling zich optimaal inspant om op een verantwoorde manier fondsen te werven.

Taken CBF
Andere taken van het CBF zijn het verstrekken van informatie aan het publiek over de steunwaardigheid van de wervende goede doelen, het vaststellen van het collecteplan en het coƶrdineren van acties via televisie en radio.

Link CBF
Op www.cbf-keur.nl vindt u een actueel overzicht van alle instellingen met een CBF-Keur en alle instellingen met een Verklaring van geen bezwaar.