Wat is de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI)?
Voor fondsenwervende instellingen is het van groot belang dat potentiële schenkers vertrouwen hebben in de manier waarop de fondsen geworven worden. Om dat vertrouwen te vergroten is in 1994 de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) opgericht, een brancheorganisatie die de belangen van de erkende goede doelen behartigt en de onderlinge samenwerking stimuleert.

Gedragscode
Door middel van een gedragscode probeert de VFI de betrouwbaarheid, openheid en kwaliteit te vergroten. Ze is tevens actief betrokken bij het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de coördinatie van fondsenwervende activiteiten.

Professionalisering
Professionalisering van de branche is ook een belangrijke taak van de vereniging. Dat gebeurt door het ontwikkelen van methoden en gereedschappen en deskundigheidsbevordering. Daarnaast geeft het VFI de aangesloten instellingen informatie over bestaande en nieuwe (belasting)regelingen.

Andere samenwerkingsverbanden zijn:

  • de Samenwerkende Hulporganisaties ten behoeve van nationale hulpacties
  • de Stichting Collecteplan voor de coördinatie van landelijke collecten
  • de Stichting Samenwerkende Gezondheidsfondsen, die zich inzet voor chronisch zieken.