Stap voor stap naar een duidelijk overzicht van alle donateurs is iets waar veel organisaties weinig rekening mee houden, terwijl een goed overzicht van groot belang is voor deze organisaties. Veel organisaties werken met donateurs die heel vaak onmisbaar zijn, vaker dan gedacht zijn zij van onschatbare waarde. Donateurs zijn mensen die een organisatie willen ondersteunen met behulp van middelen, goederen en/of diensten. In de meeste gevallen geven donateurs regelmatig geld, dit kan bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar. Organisaties zoals Clini Clowns, Plan Nederland of Alzheimer Nederland hebben donateurs nodig om zo haar doelen beter te kunnen nastreven. Omdat sommige organisaties soms erg veel donateurs hebben, is een administratief overzicht belangrijk. Een donateursadministratie bevat niet alleen een lijst met alle donateurs, deze vorm van administratie bevat ook de financiële gezondheid. Elke goede doelen organisatie moet kunnen laten zien wat de inkomsten zijn en waar het geld allemaal naartoe gaat. Met een goede donateursadministratie behoudt de organisatie het vertrouwen van de donateurs.

Een donateursadministratie: overzicht en inzicht

Omdat er zoveel eisen zijn aan een goede donateursadministratie, is het verstandig om deze vorm van administratie over te laten aan een gespecialiseerd kantoor zoals DavidAdministraties. Het opzetten van een donateursadministratie is namelijk niet binnen een minuut of tien gepiept. Het inschakelen van een expert heeft als groot voordeel dat jij als lid van de organisatie het vervelende klusje niet meer hoeft te doen. Daarnaast zorgt DavidAdministraties er ook voor dat er diverse analyses worden gemaakt om zo ook inzicht te verkrijgen in de donateurs die er zijn. Een completer beeld zorgt voor overzicht én inzicht voor de organisatie. Een compleet beeld zorgt tevens voor rust. Omdat inzicht ontzettend belangrijk is, maar dit soms ook wordt vergeten, wil Davidadministraties met donateursadministratie duidelijk maken waar hun sterke punten liggen en wat er nog te behalen valt aan winst op bepaalde gebieden. Een sterke donateursadministratie zorgt voor een sterke basis van vertrouwen vanuit de donateurs naar de organisatie toe. Voor een goede doelen organisatie is dat het belangrijkste wat er is, naast het uitvoeren van hun onderzoeken en het behalen van hun doelen. Zonder donateurs kan een goede doelen organisatie haar doelen immers niet of niet voldoende nastreven.

Kennis hebben van diverse goede doelen

Het grootste voordeel van het inhuren van een boekhouder die kennis heeft van de goede doelen branche is voornamelijk het feit dat er geen uitleg hoeft worden gegeven aan de boekhouder. Met hun kennis en ervaring weten zij wat belangrijk is voor een goede doelen organisatie. Uiteraard is overleg tussen de boekhouder en de organisatie van groot belang, zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de organisatie. Met behulp van een overzichtelijke, maar tegelijkertijd ook inzichtelijke donateursadministratie kan een organisatie zorgen voor het vasthouden van het vertrouwen dat de donateur in de organisatie heeft. Door te reageren op de donateurs en te kijken naar de benodigde zaken van de organisatie kan er een balans worden opgemaakt wat voor beide partijen goed uit kan pakken. De volgende kernpunten passen bij DavidAdministraties als geheel:

  • ze hebben de juiste kennis van de algehele goede doelen branche;
  • zij bieden verschillende mogelijke werkzaamheden;
  • zij maken analyses van het geefgedrag van alle donateurs;
  • ze bieden van overzichtelijke gegevens;
  • een boekhouder bij DavidAdministraties geeft inzicht in de balans tussen organisaties en de donateurs;
  • DavidAdministraties heeft de juiste expertise in huis.

Een betrouwbare boekhouder vindt en behoudt de rust in de administratie van de organisatie waarop een organisatie verder kan voortbouwen en voortbestaan. ga voor meer informatie naar davidadministraties.nl/donateursadministratie/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn