Mensen geven om verschillende redenen. Sommigen doen dat uit altru├»sme, omdat ze zich begaan voelen met het lot van hun medemensen. Anderen doen het omdat zij vinden dat het moreel juist is. Er zijn er ook die geld schenken omdat ze daarmee (indirect) hun eigenbelang dienen en er bijvoorbeeld zelf ook baat bij hebben als ze een maatschappelijk doel steunen. Geld geven verhoogt ook het maatschappelijk aanzien. Daarnaast spreekt meedoen aan een actie tot de verbeelding – het kan spannend zijn. Bedrijven tonen door het geven van geld of sponsoring hun maatschappelijke betrokkenheid.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn