Wanneer u een medewerker in dienst heeft die al lange tijd ziek is, dan kan het tijd zijn om hier eens iets aan te doen. Als u werkt met een bedrijfsarts dan kan hij of zij u een arbeidsdeskundig onderzoek aanraden. Dit zult u dan binnen 6 weken moeten laten uitvoeren. Dezelfde termijn geldt ook wanneer de werknemer voor langer dan een jaar ziek is. Maar hoe kunt u het arbeidsdeskundig onderzoek nu het beste aanpakken? Wij raden u aan om hiervoor contact op te nemen met het bedrijf Proficiënt Verzuimbegeleiding. Bij dit bedrijf zijn zij onder andere gespecialiseerd in het doen van arbeidsdeskundig onderzoek en zij weten dan ook precies wat er moet gebeuren op dit gebied. Zij werken hier in vier verschillende fases. De eerste drie fases bestaan uit:

  • Dossierstudie
  • Gesprek met de werkgever
  • Gesprek met de werknemer

Aan de hand van de bevindingen tijdens deze drie fases wordt er in de uiteindelijke fase de rapportage opgesteld. Aan de hand van de bevinden in dit rapportage kunt u dan de juiste stappen ondernemen om de zieke medewerker weer aan het werk te helpen. Het wordt op een gegeven moment dus verplicht om een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren wanneer een medewerker langdurig ziek is. Het is dan een goed idee om dit arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren door een bedrijf dat hier ook veel ervaring mee heeft. Op de website https://proficientgroep.nl/arbeidsdeskundig-onderzoek/ kunt u hier een hoop meer informatie over vinden.

Kies het juiste moment voor het arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer u personeel in dienst heeft, dan kan het op een gegeven moment gebeuren dat er iemand ziek wordt. In de meeste gevallen zal dit gaan om een kortstondige afwezigheid van de werkvloer. Van een paar uur tot enkele weken, maar vaak zal het niet langer duren. Maar wat als er nu iets ernstiger aan de hand is met een van uw werknemers? Dan wilt u hier natuurlijk wel de juiste stappen voor ondernemen. Dankzij het bedrijf Proficiënt Verzuimbegeleiding hoeft het voor u vanaf nu nooit meer lastig te zijn om te weten wat u nu precies moet doen op dit gebied. U kunt op ieder gewenst moment contact met hen opnemen. Een van de medewerkers van dit bedrijf kijkt graag samen met u naar de opties die zij voor u hebben. Aan de hand daarvan kan er dan een bepaald plan opgesteld worden. Daarbij wordt er altijd eerst gekeken naar de dossiers die zijn opgebouwd binnen dit specifieke geval. Wanneer er een duidelijk beeld is gevormd van de zaak die gaande is, zullen er verschillende gesprekken gevoerd worden met zowel de betrokken werknemer als de werkgever.

Vraag vandaag nog een onderzoek aan

Om een arbeidsdeskundig onderzoek op te zetten, kunt u het beste op een korte termijn contact opnemen met een van de werknemers van dit bedrijf. U kunt hiervoor het beste een kijkje nemen op de website https://proficientgroep.nl/. Hier vindt u een hoop meer informatie over de verschillende diensten die ze bij dit bedrijf aanbieden. Daar valt natuurlijk het arbeidsdeskundig onderzoek onder. U kunt er altijd op vertrouwen dat zij op een professionele wijze omgaan met iedereen die betrokken is bij het arbeidsdeskundig onderzoek. Er wordt ook altijd gezocht naar een oplossing die voor alle partijen passend is. Er zal vrijwel altijd gekeken worden naar re-integratie mogelijkheden in het bedrijf. Het is natuurlijk voor niemand leuk om voor een zeer lange tijd ziek thuis te zitten. De meeste mensen zijn veel liever gewoon aan het werk. Dankzij het arbeidsdeskundig onderzoek kan dit weer gerealiseerd worden!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn